Contact JMModels.nl.


Contact opnemen / Contacting

Contact opnemen met JMModels.nl gaat het beste via email:

Contacting JMModels.nl works best via email:

info(at)jmmodels.nl


Zoals U wellicht heeft opgemerkt bevat deze website geen on-line bestel mogelijkheden.

De bedoeling is dat U een email stuurt met uw wensen. JMModels.nl zal dan contact met U opnemen over de verdere afhandeling.

As you might have noticed, this website has no options for on-line ordering.

The intention is that you send an email with your wishes. JMModels.nl will then contact you for further handling.Nieuwsbrief / Newsletter

U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief van JMModels.nl. Met deze (onregelmatig verschijnende) nieuwsbrief bent U als eerste op de hoogte van nieuwe modellen en andere activiteiten van JMModels.nl!

Om te abonneren stuurt U een email met als onderwerp abonneren nieuwsbrief naar bovenstaande email-adres.
Om af te melden stuurt een email met als onderwerp afmelden nieuwsbrief naar hetzelfde adres.

You can subscribe to the newsletter of JMModels.nl. With this (unregular appearing) newsletter you will be the first to know about new models and other activities of JMModels.nl!

To subscribe, send an email with as subject abonneren nieuwsbrief to the email address above.
To unsubscribe, send an email with as subject afmelden nieuwsbrief to the same address.